Debata UMK: Wspólna Europa: równość, różnorodność, solidarność?

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Wydział Prawa i Administracji UMK, Instytut Badań Polityczno-Prawnych zorganizował debatę z udziałem kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu kujawsko-pomorskiego. Debata odbyła się 9 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK.