Prof. Andrzej Zybertowicz w tygodniku "W Sieci": "Porażka polskiej transformacji"

Jeśli od transformacji oczekiwaliśmy, że powstaną: sprawny organizm państwowy, przejrzyste mechanizmy rządzenia, równe prawa dla wszystkich, choćby minimalne standardy przyzwoitości, że zostaną skumulowane zasoby, na bazie których Polska może odgrywać w Europie rolę podmiotową, posiadać potencjał kreacji i odstraszania przeciwników, to – przy takich kryteriach – ostatnie 25 lat jest porażką – pisze w felietonie w tygodniku W Sieci prof. Andrzej Zybertowicz.
Cały felieton TUTAJ.