Konferencja prasowa w siedzibie sztabu wyborczego w Toruniu. Oficjalny start kampanii prof. Andrzeja Zybertowicza

10009305_137501699753765_826514459557640125_n Konferencja prasowa w siedzibie sztabu wyborczego w Toruniu

Oświadczenie prof. Andrzeja Zybertowicza.

12 kwietnia została oficjalnie zarejestrowana lista kandydatów Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 2. Oficjalnie przekazuję informację, iż wobec wyzwań, przed którymi stoi Polska, kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jako doświadczony socjolog, wykładowca, profesor oraz doradca śp. Lecha Kaczyńskiego pragnę wykorzystać zdobywaną przez lata wiedzę oraz umiejętności.

Na mój program wyborczy składają się trzy podstawowe cele:

1. Zabieganie o równe dopłaty dla rolników w całej Unii Europejskiej i zrównoważone wykorzystanie funduszy unijnych na tworzenie trwałych miejsc pracy w województwie kujawsko-pomorskim,

2. Zahamowanie prób demontażu państw narodowych, osłabiania polskiego dziedzictwa narodowego i kultury chrześcijańskiej w Europie oraz uwrażliwienie Europarlamentu i zachodniej opinii publicznej na kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

3. Tworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa z silną w nim pozycją Polaków.

W kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa pragnę wyrazić solidarność i głębokie wyrazy współczucia dla rodzin, tragicznie zmarłych w wyniku wypadku samochodowego nastolatków. To wydarzenie wstrząsnęło nami wszystkimi.

Chociaż tragizm tej sytuacji jest głęboki, to musimy jednak podjąć działania, aby w przyszłości zdarzenia, takie jak w Klamrach, czy w Nowym Mieście nad Pilicą w 2010 roku, gdzie w wyniku zderzenia busa z ciężarówką, zginęło 18 osób, nie miały miejsca. Raport opublikowany przez Komisję Europejską nie pozostawia na obecnym rządzie suchej nitki. Według niego Polska jest na ostatnim miejscu pod względem jakości transportu w Unii Europejskiej. Sprawny transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa narodowego, dlatego Polska i Polacy zasługują na rządy profesjonalistów.

Andrzej Zybertowicz